test
Spring naar hoofd-inhoud

Plan-Do-Check-Act


  "Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement.
  If you can't measure something, you can't understand it.
  If you can't understand it, you can't control it.
  If you can't control it, you can't improve it."
  - H. James Harrington

Continu verbeteren

ProMISe helpt bij het integreren van Continu Verbeteren als een manier van werken. De verbetercirkel PDCA is namelijk volledig ingebed in het systeem. Het is een integraal systeem met gecentraliseerde informatievoorziening, event registratie en verbeteracties die voor iedereen inzichtelijk zijn. Om te kunnen verbeteren en datagestuurd te kunnen werken is het noodzakelijk om data te verzamelen. Data wordt verzameld door alle events te registreren in de processen. Bijvoorbeeld verstoringen in het productieproces of incidenten gerelateerd aan QHSE. Op basis van analyses van deze verstoringen kunnen verbeteracties worden geïnitieerd. 

Om Continu Verbeteren succesvol te integreren in de organisatie is het essentieel om de medewerkers bewust te maken van het belang hiervan. Zij verzamelen de data op de werkvloer en kunnen verbetervoorstellen doen. Door de werknemers te stimuleren om dat zo goed mogelijk doen, zorg je in kleine stappen voor meer betrokkenheid en een verhoogd werkplezier. Een efficiëntere productie en kostenbesparing zijn dan een logisch gevolg.

In drie stappen continu verbeteren met ProMISe:

 1. Verzamelen van data
 2. Verificatie van data
 3. Analyses en verbeteracties
Informatie verzamelen

Verzamelen van data

Verbeteren begint met het verzamelen van data. Registreren wat er misgaat, als ook het effect van verbeteracties. Met hun ervaring kunnen operators de root causes van de verstoringen achterhalen en oplossingen voorstellen. Registratie kan heel laagdrempelig gedaan worden: handmatig in het systeem via een computer of via de ProMISe App voor snelle en eenvoudige registraties. De app is erg handig voor werkers op locatie. Geautomatiseerde registraties is tevens mogelijk door het systeem te koppelen aan de PLC of het SCADA-systeem.

Informatie verifiëren

Het verifiëren van data

De dagstart is een belangrijk onderdeel van de ProMISe-werkmethode, waar kennis en ervaring worden toegepast. Relevante medewerkers wonen deze bij, zoals de productiemanager, hoofd technische dienst, ploegleider, etc. Met hun kennis en ervaring bespreken ze de belangrijkste registraties van de vorige dag: waren de oorzaken en oplossingen de juiste? Het is belangrijk om opbouwende feedback te geven aan de personen die registraties hebben gedaan. Op die manier wordt kennis gedeeld en leert iedereen ervan. Wachtverslag en de status van werkbonnen kunnen gelijk besproken worden, evenals nieuwe acties initiëren en toewijzen.

Analyseren

Analyses en verbeteracties

De verzamelde data kan nu omgezet worden naar informatie middels simpele, maar krachtige analyses. Deze tools achterhalen eenvoudig de grootste veroorzakers van jouw downtime, oftewel bottlenecks. Niet alleen technische problemen, maar ook logistieke problemen komen aan het licht. Het biedt in die zin een holistische aanpak. Wanneer dat helder is, kun je actie ondernemen om de verstoringen en verspillingen weg te nemen. Dit kan periodiek gedaan worden om (grotere) verbeteracties uit te voeren. Na afloop kun je zien of het een positief effect heeft gehad. De specifieke OEE-module geeft snel weer hoe effectief de organisatie opereert en waar het grootste verbeterpotentieel ligt.

Teamwork

Verbetercultuur

Wij zijn altijd voor het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers het vertrouwen en ruimte krijgen om hun input voor verbeteringen te geven en om proactief te zijn. Door het hebben van mensen die gemotiveerd zijn om het elke dag beter te doen, zullen een geoptimaliseerd proces en betere resultaten in productie automatisch volgen. Dit is de ProMISe-manier om een verbetercultuur te realiseren.


Voordelen ProMISe op een rij:

 • De verbetercirkel PDCA is intrinsiek onderdeel van het systeem. Geschikt voor ISO 9001-certificering.
 • Het geeft een holistische beeld van de organisatie.
 • Fact-based management: Stuur productie aan op data.
 • In één systeem een overzicht op productie voor de operations/plant manager.
 • ProMISe is flexibel. Meet en registreer verstoringen zoals JIJ het wilt.
 • Gestroomlijnde communicatie en informatievoorziening via wachtverslag en werkbonnen.
 • Het stimuleert teamwork en sociale interactie.
 • ProMISe is erg gebruiksvriendelijk.
 • Het systeem is laagdrempelig voor gebruik voor procesoptimalisatie. Automatisering is niet noodzakelijk voor het meten van verstoringen.

Geïnteresseerd?