test
Spring naar hoofd-inhoud

Kom sterker uit de COVID-19 crisis !

Voor veel fabrikanten zijn dit moeilijke tijden. De impact van gezondheidsregels voor medewerkers én de soms enorme marktverschuivingen vragen om een groot aanpassingsvermogen. Om het anders te formuleren: We leven in Darwiniaanse tijden. Survival of the fittest in zijn meest zuivere vorm.

Hieronder staan verscheidene argumenten hoe ProMISe ondernemingen kan helpen om deze en toekomstige crises te overleven en klaar te laten zijn om een nieuwe wereld tegemoet te treden.

Virtualiseren

Laten we duidelijk zijn: Face-to-face-ontmoetingen zijn onvervangbaar. Te meer omdat communicatie tussen mensen voor het grootste deel non-verbaal is.

Onze menselijke natuur maakt het haast onmogelijk om altijd consequent te handelen volgens de preventiemaatregelen. Onze behoefte naar sociaal contact zit diep, dat is precies wat ons menselijk maakt.

Probeer dit sociale aspect zo veel mogelijk te virtualiseren. De dagelijks productie-vergaderingen zouden plaats moeten vinden via conference calls en met behulp van (web)camera's om de non-verbale communicatie te ondersteunen. De ProMISe multi-user omgeving met wachtverslagen, werkbonnen-module en geautomatiseerde terugkoppeling is bij deze besprekingen uw real-time centrale pagina die verzekert dat alle gebruikers exact dezelfde informatie zien.

Vergroot uw span of control

De gereedschappen die beschikbaar zijn in ProMISe maakt het mogelijk dat managers beter en meer kunnen aansturen, terwijl ze tegelijkertijd minder tijd kwijt zijn om dit te bereiken.

Samen met de hierboven genoemde virtualisering hebben managers nu de mogelijkheid om hun span of control te vergroten zonder onpersoonlijk te worden. ProMISe, net zo min als andere gereedschappen, kan nooit uw daadwerkelijke aanwezigheid vervangen, maar het kan de noodzakelijke aanwezigheidstijd wel reduceren.

Bedrijven met een gereduceerde orderportefeuille zijn nu in staat om hetzelfde te presteren met minder site- en/of operation managers. Daarentegen kunnen bedrijven die hun orderportefeuille zien groeien het inhuren of aannemen van nieuwe operation managers uitstellen.

Vaststellen van quick wins

Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt. WEES DAAR TROTS OP! Fouten zijn de uitgelezen kans om te verbeteren. ProMISe levert de gereedschappen om zonder moeite alle procesverstoringen, eenvoudige vergissingen en onnodige inspanningen te registreren en te delen met alle betrokkenen. ProMISe ondersteunt een open en transparante bedrijfscultuur waarin geaccepteerd wordt dat fouten gemaakt worden.

Alle registraties worden omgezet naar een tijdsdomein, waarna zij meegenomen worden in de OEE-rapportages en (virtuele) downtime analyses.

Met behulp van onze ROI-calculator kan de financiele impact van deze (virtule) downtime worden gepresenteerd door het tonen van de werkelijke kosten van de fouten. Dit maakt het mogelijk om op feiten gebaseerde beslissingen te kunnen nemen en zo de noodzakelijke budgetten te reserveren om toekomstige verstoringen te voorkomen.

Neem de frustratie weg

Iedereen die ooit op de werkvloer heeft gewerkt, of dat nou fabricage, logistiek of dienstverlening is, heeft in een bepaald mate frustratie meegemaakt door herhaaldelijk energie te moeten steken in vermijdbare taken en/of taken waarvan men het nut niet inziet.

Als de prestatiedruk toeneemt, kunnen deze frustraties zich makkelijk opstapelen en zo het risico van ziekteverzuim door (vermijdbare) stress doen toenemen.

Met ProMISe wordt het voor alle medewerkers mogelijk om deze frustrerende inspanningen te rapporteren aan de verantwoordelijke managers, welke op hun beurt eenvoudig het wegnemen van deze frustratie kan faciliteren en structureel bijdragen aan het welbevinden van personeel.

Kennis borgen

Er is geen ontkomen aan. De klok tikt door en een deel van uw personeel komt op leeftijd. Binnen afzienbare tijd zullen zij het bedrijf verlaten om te gaan genieten van hun welverdiende pensioen.

In vele takken van industrie zal met hun vertrek waardevolle kennis omtrent het omgaan met onverwachte situaties verdwijnen. De nieuwe generatie zal eerst dezelfde fouten moeten maken om hetzelfde niveau van vakmanschap te bereiken.

De COVID crisis versnelt dit proces ook nog eens. In bedrijven met een kleiner wordende orderportefeuille, wordt werktijdverkorting gegeven aan productiemedewerkers, vaak financieel ondersteund door (locale) overheden. Deze werktijdverkorting wordt meestal verleend aan de duurdere oudere medewerkers. Terwijl u wacht tot de cirsis overgewaaid is, is ondertussen de kans groot dat dit personeel niet meer terug zal keren.

In bedrijven met een groter wordende orderportefeuille daarentegen, zal nieuw personeel aangenomen worden, die dezelfde ervaring mist en daarom vergissingen zal maken, welke de ervaren medewerkers weten te vermijden.

Zou het niet geweldig zijn als de ervaring en kennis in het bedrijf aanwezig blijft en beschikbaar is voor personeel op precies het juiste moment?

De unieke ProMISe Martrix, gecombineerd met de ProMISe Expert Module, kan oplossingen en procedures (SOPs) die gemaakt zijn door ervaren personeel opslaan en aandragen voor nieuw personeel, daarmee herhaaldelijke vergissingen vermijden, welke gerelateerd zijn aan personeelswisselingen.

Andere voordelen ...

  • De verbeteringscyclus in geïntegreerd in het systeem. Geschikt voor ISO 9001 certificatie.
  • Het geeft een holistische inzicht van de organisatie.
  • Management gebaseerd op feiten: Productie gebaseerd op data.
  • Een systeem dat de operations en/of plant-manager een compleet overzicht geeft van de productie.
  • ProMISe is flexibel. Meet en registreer verstoringen zoals u dat wilt.
  • Gestroomlijnde communicatie en het voorzien van informatie door een wachtverslag en werkbonnen-module.
  • Bevordert teamwork en sociale interactie.
  • ProMISe is zeer gebruikersvriendelijk.
  • Het systeem is zeer toegankelijk voor gebruik voor procesoptimalisatie. Automatisering is niet vereist voor het meten van verstoringen.

Tot slot ...

Laten we volstrekt helder zijn: ProMISe alleen zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om alle uitdagingen het hoofd te bieden in deze dynamische tijden. Andere maatregelen zullen zeker ook nodig zijn.

Desalnietemin, ProMISe zal zeker bijdragen aan uw overlevingskansen en kan binnen enkele dagen geïmplementeerd worden zonder enige investering ....

Het hangt slechts van u af!