Skip to main content

Nedcoat

Procesoptimalisatie voor verzinkerij in Groningen


Achtergrondinformatie

Nedcoat (tegenwoordig Coatinc) is een Groningse verzinkerij. In 2008 verhuisde Nedcoat naar een nieuwe locatie met volledig nieuwe fabriek waar zeer innovatieve technologieën gebruikt werden.

De uitdaging

Het afstemmen van de bedrijfsprocessen, kennis en kunde van het personeel op de nieuwe bedrijfsvoering vereiste een helder inzicht in het functioneren van de productie. Daarbij hoorde ook het in kaart brengen van alle verstoringen en de oorzaak daarvan. Met dit inzicht wilde men in de toekomst stilstanden verkorten of zelfs voorkomen.

De oplossing

Door koppeling van ProMISe aan de procescomputers is een helder inzicht verschaft in de verstoringen binnen de productie. Alarmen kwamen binnen bij een stilstand en de verstoring werd automatisch vastgelegd in ProMISe. Alle verstoringen die niet via de PLC vastgelegd konden worden werden handmatig geregistreerd. Daarbij werd er zoveel mogelijk informatie genoteerd over o.a. de mogelijke oorzaak. In combinatie met een efficiënte ochtendbespreking, geleid door de diverse ProMISe-modules, zoals wachtverslag en werkbonnen, is een sprong gerealiseerd in de bedrijfsvoering en wordt er geopereerd op een hoger kennisniveau. Dit leidt tot een hogere leveringsbetrouwbaarheid en kwaliteit.

Lees in onderstaande artikelen op Procesverbeteren.nl hoe ProMISe, toentertijd nog CVT, heeft bijgedragen aan de verdubbeling van de doorstroom en een halvering van de kosten:

NedCoat haalt maximale uit machinepark

Mens en machine verbeteren doorstroom NedCoat

 

 

 Geïnteresseerd?