Skip to main content

Registratie & App

De eerste stap, en wellicht de belangrijkste stap, in het continu verbeteren is het verzamelen van informatie en het in kaart brengen van alle verstoringen in het (productie)proces. Je moet immers eerst weten wat er mis gaat om het vervolgens te kunnen verbeteren. Juiste input is essentieel voor juiste output. Het gaat om het registreren van alle vormen van verstoringen, oftewel downtime. Veelal wordt er gedacht aan technische storingen, zoals defecte onderdelen of machines die langzamer draaien. Echter, in de praktijk worden de meeste verliezen geleden door een slechte interne logistiek en communicatie. Denk daarbij aan geen of verkeerde toevoer van materialen, geen optimale inrichting van het productieproces of slechte instructies.

ProMISe registreert downtime aan de hand van een "storingsboom". S&S Systems heeft jarenlang kennis en ervaring met productieprocessen en we zullen samen met de klant uitvoerig het productieproces analyseren om tot een gedegen storingsboom te komen.

Storingsboom

De storingsboom is zeer flexibel in te richten aan de hand van wat belangrijk is om te registreren en hoe men het wil registreren. Bedrijven die te maken hebben met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zouden Voedselveiligheid of Dierenwelzijn hoog in de boom kunnen plaatsen. Voor een veiligheidsmanager kan ARBO een onderwerp zijn om de verstoringen van in kaart te brengen. Zie hieronder een voorbeeld van hoe een storingsboom ingericht kan worden. De storingsboom is zeer flexibel en eenvoudig aan te passen. Alles is mogelijk.

De registratie

Het registreren van de verstoringen kan op verschillende manieren. Handmatig, automatisch via PLC/sensoren of via de app. Om de downtime in kaart te brengen is de start- en eindtijd van de verstoring essentieel. De juiste plek in de storingsboom is belangrijk om de root-cause te achterhalen. Als het nodig is kan de registratie voorzien worden van commentaar en ook een oplossing die de operator heeft gebruikt. ProMISe leert van de input. Bij eenzelfde of vergelijkbare storing (bijvoorbeeld een kapotte lager op een andere locatie) zal ProMISe de eerder gebruikte oplossingen voor dit probleem voorstellen. Het is ook mogelijk om aan te geven hoeveel tijd de operator kwijt was ("operatortijd"), nadat de verstoring al was verholpen. Productie kon weliswaar doorgaan, de operator kan er nog wel een hoop gedoe van hebben gehad. Desbetreffende verstoring kan kort hebben geduurd en onbelangrijk zijn. Echter, een operator die meerdere keren veel nawerk heeft, kan ook reden zijn om het probleem te bespreken en op te lossen.

De App

Nog sneller en eenvoudige kan de operator een verstoring registreren via de ProMISe App. De operator kan snel via de app een verstoring registreren en zelfs voorzien van foto's. Een foto zegt vaak meer dan woorden. Uitermate handig wanneer een operator met spoed de verstoring moet verhelpen, maar het zo niet vergeet te registreren. Later kan de operator de registratie verder afmaken in het systeem.

 

Machinekoppeling

Tenslotte kan eventueel ook de PLC van de machine uitgelezen worden of via sensoren informatie geëxtraheerd worden. Alarmen van verstoringen komen binnen met start- en eindtijd. De unieke tagcodes corresponderen met een onderdeel/locatie in de storingsboom. De operator hoeft deze alleen nog te verifiëren of eventueel te wijzigen.

ProMISe downtime-registratie:

Continuïteit

Continuïteit

Registreer downtime zonder verstoring van het productieproces.

ProMISe App

ProMISe App

Snelle registraties via app inclusief foto's. Ook zonder internetverbinding!

PLC/Sensoren

PLC/Sensoren

Automatisch registraties mogelijk via connectie met PLC of sensoren.

Flexibiliteit

Flexibiliteit

De storingsboom is flexibel in te richten en aan te passen.


Geïnteresseerd?