Skip to main content

Continu verbeteren

Continu verbeteren

ProMISe helpt bij het realiseren van een continue verbetercultuur en lean-werkwijze wat resulteert in productieoptimalisatie en kostenbesparing. Op de werkvloer worden verstoringen en hun oorzaak geregistreerd en oplossingen voorgesteld. Het management analyseert daarna de informatie en stelt verbeteracties op. In drie stappen continu verbeteren met ProMISe:

  1. Verzamelen van informatie

  2. Verificatie van informatie

  3. Analyses en verbeteracties

Informatie verzamelen

Verzamelen van informatie

Continu verbeteren begint altijd met het verzamelen van informatie en het in kaart brengen van de verstoringen binnen het (productie)proces. De operators op de werkvloer constateren en registreren de verstoringen met een root-cause in ProMISe. Dit gebeurt handmatig in het systeem, of snel en eenvoudig via de ProMISe App, wat voorzien kan worden van foto’s en commentaar. Maak gebruik van slimmere oplossingen, zoals het inzetten van sensoren en het uitlezen van de machines, om automatisch downtime te registreren en ga naar Industry 4.0. Bij de registratie kan de operator tevens een gebruikte oplossing aangeven. Bij eenzelfde of vergelijkbare verstoring worden de eerder gekozen oplossingen als suggesties aangeboden.

Informatie verifiëren

Het verifiëren van informatie

De dagelijkse (ochtend)bespreking is een belangrijk onderdeel waar de kennis en ervaring wordt toegepast en geborgd. Dagelijks worden alle (belangrijke) verstoringen van de vorige dag doorgenomen en geverifieerd: Is de juiste locatie, root-cause en oplossing ingevoerd? Daarnaast worden het wachtverslag en de status van werkbonnen besproken. Relevante medewerkers wonen deze ochtendbesprekingen bij, zoals de (productie)manager, hoofd technische dienst, ploegleider, etc. Met hun expertise en ervaring beoordelen ze de registraties en passen die aan waar nodig is alvorens ze verwerkt worden. Feedback kan gegeven worden aan de operator die de verstoring heeft geregistreerd. De volgende keer dat deze operator in ProMISe inlogt, krijgt deze eerst de feedback te lezen. Zo wordt de kennis met iedereen gedeeld en geborgd in ProMISe en zorgt het daarnaast voor meer betrokken werknemers wanneer ze ook positieve feedback ontvangen.

Analyseren

Analyses en verbeteracties

Na een periode van informatie verzamelen door middel van downtime-registraties kan die informatie geanalyseerd worden middels simpele, maar krachtige analyses. De OEE-module geeft snel weer hoe effectief de organisatie opereert en waar het grootste verbeterpotentieel ligt. Via de krachtige analyses kan eenvoudig achterhaald worden wat de grootste veroorzaker is van downtime. Verschillende grafieken op basis van verschillende parameters kunnen opgemaakt worden tot in de kleinste details en verschillende tijdslijnen: Pareto-analyses, trend-analyses, voorspellingen op basis van bestaande data. Dit kan periodiek gedaan worden.

De manager ziet op deze manier welk onderdeel in de productie voor de meeste downtime zorgt, of juist het vaakst een verstoring heeft. Aan de hand van deze informatie kan hij ook achterhalen wat het daadwerkelijke probleem is. Dat hoeft niet altijd van technische aard te zijn, zoals defecte onderdelen, maar kan ook aan bijvoorbeeld de interne logistiek liggen. Zo kan hij middels deze MIS de juiste keuze maken om iets te vervangen of te veranderen. Hier wordt het PDCA (Plan Do Act Check) principe gehanteerd. Als er geen trendbreuk te zien is na een vervanging of verandering, zal de manager moeten uitzoeken waar dat aan ligt.

Teamwork

Verbetercultuur

ProMISe biedt een holistische aanpak en oplossing. Veel verstoringen zijn van technische aard. Echter, bij het grootste deel van bedrijven worden werkelijke verliezen geleden door bijvoorbeeld slechte interne logistiek, communicatie of andere interne problemen. Met ProMISe pak je niet alleen problemen van technische aard aan. Het helpt met verbeteren overal in het proces en zorgt er uiteindelijk voor dat iedereen in het bedrijf met dezelfde mindset gaat werken. Kortom: het creëren van een verbetercultuur in het bedrijf.


Geïnteresseerd?